Tietosuoja

Seloste tietojen käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä

Perhekoti Lupaus, 2090784-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Perhekoti Lupaus
Merja Fält
Koskenkyläntie 323
07600 Myrskylä
puh. 040 523 8677
email: merja.falt@perhekotilupaus.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakaspalautteiden, tilausten ja tarjouspyyntöjen hallinnointi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakkaan suostumus

Rekisteröityjen ryhmät

Asiakas

Henkilötietojen tyypit

Rekisterinpitäjän palvelussa käsiteltävien henkilötietojen tyyppeinä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta olennaiset tiedot eli yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero sekä tarvittaessa sähköpostiosoite, asiakasviestit, sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas toimittaa tiedot sivujemme kautta.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirtoa.

Tietojen käyttäminen automaattiseen päätöksentekoon, kuten esimerkiksi profilointiin.

Ei käytetä.

Rekisterin suojausperiaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti. ATK-muodossa oleva rekisteri on suojattu palomuurilla, salasanoin, salatulla yhteydellä ja muiden teknisten keinojen avulla. Palvelun tarjoavat palvelimet sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tietojen säilytysaika tai ajan määrittämiskriteerit

Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty ja käsitelty.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä omiin henkilötietoihinsa, kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka pyytää käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä sekä halutessaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä.

Mikä on eväste, ja mihin sitä käytetään?

Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden tarkoitus on parantaa käyttäjäkokemusta. Yleensä evästeet auttavat säilyttämään esimerkiksi käyttäjän syöttämiä informaatioita seuraavaa käyntiä varten sekä tarjoavat nimetöntä seurantadataa kolmannen osapuolen tarjoajille, kuten Google Analytics:lle. Periaatteena on, että evästeet tekevät selaamisesta parempaa. Evästeistä ei voida tunnistaa käyttäjää, eikä tästä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Evästettä voi myöhemmin, käyttäjän uudelleen vieraillessa sivustolla, käyttää vain sen tallentanut palveluntarjoajan web-palvelin.

Käyttämällä verkkosivustoamme suostut samalla siihen, että web-palvelin voi tallentaa koneellesi evästeitä.

Evästeiden estäminen

Evästeiden käyttö on mahdollista myös estää. Ottamalla evästeet pois käytöstä, saatat myös estää selaamiesi sivustojen toimivuuden; jotkin toiminnot eivät ehkä toimi enää toivotulla tavalla.
Mikäli kuitenkin haluat lopettaa evästeiden tallentumisen omalle koneellesi sivustoltamme, ja kaikilta sivustoilta, joilla vierailet, onnistuu se kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Tutki oman selaimesi ohjemateriaaleja, josta todennäköisesti löydät apua evästeiden pois kytkemiseksi.

Voit tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista. Tällöin tunniste joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Tämä toimenpide ei kuitenkaan estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen.

Verkkopalvelimelle tallennettavat tiedot

Käyttäessäsi verkkosivustoa, vierailustasi tallentuu tiettyjä tietoja automaattisesti verkkopalvelimelle, kuten ip-osoite, selaintieto sekä käyttöjärjestelmätieto. Tätä tietoa emme pysty yhdistämään tiettyyn henkilöön. Tätä tietoa voi viime kädessä Suomen viranomainen yhdistää tiettyyn henkilöön mm. mahdollisten tietomurtojen selvittämiseen.